kan kanseri

Kan Kanseri (Lösemi) ve Türleri Hakkında Bilgi

İvegen ya da süreğen bir hastalık olan kan kanseri (lösemi), kanın ak­yuvarlarını yapan dokuların çoğal­masıyla kendini belli eder. Kanda, ni­telik ve nicelik açısından anormal olan akyuvarlar belirir. Tedavi edil­memiş ivegen biçiminde hızlı ilerle­yen ve ölümle sonuçlanan çok tehlikeli bir hastalıktır. Kan kanserinin bütün biçimlerinde kan yetersizliği­ni gösteren genel belirtiler görülür; bu belirtiler kemik iliği yetersizliğinin […]