Karasal

Karasal İklim ve Genel Özellikleri

Karasal İklim Karasal iklim, ılıman enlemlerde, kı­taların iç kesimine egemen olan özel bir iklimdir; karasal iklim, temelde ok­yanus etkilerinin zayıflamasından kaynaklanır. Kuzey yarıkürede, kara­sal iklim çok geniş alanları kapsar: Kanada’nın ve A.B.D’nin büyük bölü­mü; Orta ve Doğu Avrupa; Sibirya. Buna karşılık. Güney yarı kürede 40. paralelin güneyindeki kara kütleleri­nin incelmesi (ya da yok olması) nede­niyle, […]