Karasal İklim ve Genel Özellikleri

Karasal İklim

Karasal iklim, ılıman enlemlerde, kı­taların iç kesimine egemen olan özel bir iklimdir; karasal iklim, temelde ok­yanus etkilerinin zayıflamasından kaynaklanır. Kuzey yarıkürede, kara­sal iklim çok geniş alanları kapsar: Kanada’nın ve A.B.D’nin büyük bölü­mü; Orta ve Doğu Avrupa; Sibirya. Buna karşılık. Güney yarı kürede 40. paralelin güneyindeki kara kütleleri­nin incelmesi (ya da yok olması) nede­niyle, karasal iklime yalnızca Arjan­tin’de (Güneydoğu’daki kurak Pampa, Patagonya) rastlanır.

Genel Özellikler

Ilıman kuşakta, kara bölgeleri büyük batı dolaşım kuşağı içinde yer alır, ama bu dolaşımın etkileri oldukça sı­nırlıdır. Yaz mevsiminde, deniz hava­sının karaların üstünde ısınması, fır­tına olaylarına elverişli konveksiyon hareketlerine yol açarsa da, havanın giderek nemini yitirmesi, yağmur mik­tarım azaltır. Kış mevsiminde, çok so­ğuk olan karalar bu deniz havasım ka­lıcı hale getirmeye yönelir. Aynca ka­rasal iklim, hava kütlelerinin hareket­lerinden çok atmosferin ışınımsal du­rumuna daha büyük uyum sağlar: Kış­lar çok soğuk, yazlar çok sıcak olur.

Yerkürenin maksimum sıcaklık fark­larıyla Kuzey yarıkürenin yüksek nemli karasal bölgelerinde (Verhoyansk’ta 61°C) rastlanır. Özellikle yaz­ları hafif yağışlar görülür. Mevsimlerle ilgili olarak, karasal ik­limde, uzun ve sert bir kış, güçlükle fark edilebilen bir ilkbahar (çünkü karların erimesi, yerin ışık yansıtma özelliğini hızla değiştirir ve bu durum yerin hızla ısınmasına yol açar), ani soğuk dalgalarından etkilenen kısa bir yaz, uzun ve güzel bir sonbahar görü­lür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.