kavimler göçü

Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın siyasal yapısına hangi etkileri yapmıştır?

Büyük Hun Devleti’nin yıkılınca hunlar Volaga ve Ural ırmakları arasına yerleşmişlerdir. Hunlar 4. yüzyıl ortalarında tekrar batıya yönelmişler, 375 yılında Balamir önderliğinde Hunlar Avrupa’ya ilerlemişlerdir. Bu ilerleme sırasında Doğu Avrupa’da ve Karadeniz’in kuzeyinde Germen kavimleri Gepitler, Gotlar ve Vandallar yaşamaktadır. Aynı bölgede bu kavimler dışında Salavlar ve İran kökenli kavimler de yaşamaktaydı. Hunların bu ilerleyişi […]