Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın siyasal yapısına hangi etkileri yapmıştır?

Büyük Hun Devleti’nin yıkılınca hunlar Volaga ve Ural ırmakları arasına yerleşmişlerdir. Hunlar 4. yüzyıl ortalarında tekrar batıya yönelmişler, 375 yılında Balamir önderliğinde Hunlar Avrupa’ya ilerlemişlerdir. Bu ilerleme sırasında Doğu Avrupa’da ve Karadeniz’in kuzeyinde Germen kavimleri Gepitler, Gotlar ve Vandallar yaşamaktadır. Aynı bölgede bu kavimler dışında Salavlar ve İran kökenli kavimler de yaşamaktaydı.

Hunların bu ilerleyişi bu kavimlerin birbirlerini yerlerinden atmış, büyük kavimler göçünü başlatmıştır. Bu büyük göç dalgasına kavimler

Avrupa Hun Devletinin Avrupa Siyasal yapısına büyük tarihi etkileri olmuştur.

– Roma İmparatorluğu batı yönünde ilerleyen kavimlerin ilerleyişini durduramamış. 395 yılında Roma İmparatorluğu batı ve doğu diye ikiye ayrılmış. Batı Roma imparatorluğu uzun süre ayakta kalamamış 476 yılında yıkılmıştır.

– Uzun bir dönem Avrupa’ya karışıklıklar hakim oldu. Avrupa’nın etnik yapısı çeşitli kavimlerin karışması sonucu değişmiştir.

–  Günümüz Avrupa Devletlerinin etnik temelleri bu dönemde atılmıştır. Batı Roma topraklarına giren kavimler imparatorluğun düzenini bozmuş ve yıkılan Batı Roma topraklarına bir çok germen devleti kurulmuştur. Frank devleti en ünlüsüdür. Vandallar, Alanlar ve Vizigotlar günümüz İspanya’sına gitmiş yerli halkla karışarak İspanyol etnik milletini oluşturmuştur.  Britanya adlarına giden Saksonlar ve Angıllar buradaki yerlilerle karışarak günümüz İngilizleri oluşturmuştur.

– Avrupa’daki uzun yıllar süren karmaşa, yağma ve düzen bozukluğu sonucu Krallıklar hakimiyetlerini kaybetmişler ve uzun bir dönem sürecek olan feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.