Kayaç

Kayaç Nedir? Kayaların Oluşumu Dünya Hareketleri ve Lavlar

Kayaç, Yerkabuğunun oluşturucu gereçleri olan ve bileşim, yapı, köken bakımın­dan aynı nitelikleri taşıyan mineral kütleleri. Kayaçlarm özellikleri, kendilerini oluşturan minerallerin sayısız bir ara­ya geliş biçimine bağlıdır. Kayaçlar, mekanik niteliklerine göre sıkı (granit­ler, kireçtaşlan, killer) ya da gevşek (kumlar), geçirimli (kireçtaşları ve kumlar) ya da geçirimsiz (killer), eri­yebilen (karbonatlı ve tuzlu kayaçlar) ya da erimeyen kayaçlar […]