Kıbrıs

Kıbrıs Doğal Tarihsel Güzellikler Turizm Olanakları ve Ulaşım

Doğal Ve Tarihsel Güzellikler, Turizm Olanakları Doğu Akdeniz’in güzel bir köşesinde yer alan Kıbrıs adası, doğal güzellik­leri, uygun iklimi ve tarihi değerleri açısından turizm bakımmdan elveriş­lidir. Ada oluşu deniz turizmi açısın­dan geniş olanak sağlar, Akdeniz ik­limine bağlı oluşu nedeniyle de yazın bol güneşlenme, denize girme. deniz sporlarından yararlanma olanakları sunar. Kışların geç gelmesi ve ılık […]

Kıbrıs Yerleşme Özellikleri ve Ekonomisi

Yerleşme Özellikleri Kıbrıs’taki yerleşim yerleri genellikle toplu köyler halindedir. Önceleri kıyı­larda başlayan yerleşme yerleri, ada­nın yüzyıllar boyunca çeşitli istilala­ra uğraması sonucunda iç kesimlere çekilmek zorunda kalmış, Romalılar dönemindeyse çiftlik tipi yerleşmeler kurulmuştur. 1571’de Türklerin ada­ya gelmeleriyle yerleşme biçimlerin­de değişiklikler görülmüş, bir cami çevresinde toplanan köyler ortaya çıkmıştır. Dağlık bölgelerde köyler kü­çük, düzlük bölgelerdeyse daha geniş […]

Kıbrıs’ın Tarihi

Kıbrıs tarihi yapılan arkeolojik araştırmalar, Kıb­rıs’ta yerleşme tarihinin İ.Ö. 6000 yı­lına kadar indiğini göstermiştir. Adanın ilk yerleşme yeri güney kıyı­larında Khirokitia köyü yakınların­dadır. Burada Cilalıtaş devrinden kalma çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış aletler bulundu. Seramik öncesi diye adlandırılan bu ilk devir­den soma, son derece süslü eşyaların bulunduğu bir başka devir ortaya çıktı. Adanın güneyinde Sotira kö­yünde […]

Kıbrıs Coğrafi Özellikleri

Kıbrıs Doğu Akdeniz’de ada. Coğrafya Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya ada­sından sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs (9 251 km2), yüzey şekil­leri bakımından kuzeyden güneye doğru üç temel bölgeye ayrılır. Ku­zeyde denize paralel olarak dağlık bir alan yer alır. Bu dağlara Girae ya da Beşparmak dağları denir. 160 km uzunluğunda olan bu dağlık alan en fazla […]