Kıbrıs Doğal Tarihsel Güzellikler Turizm Olanakları ve Ulaşım

Doğal Ve Tarihsel Güzellikler, Turizm Olanakları

Doğu Akdeniz’in güzel bir köşesinde yer alan Kıbrıs adası, doğal güzellik­leri, uygun iklimi ve tarihi değerleri açısından turizm bakımmdan elveriş­lidir. Ada oluşu deniz turizmi açısın­dan geniş olanak sağlar, Akdeniz ik­limine bağlı oluşu nedeniyle de yazın bol güneşlenme, denize girme. deniz sporlarından yararlanma olanakları sunar. Kışların geç gelmesi ve ılık geç­mesi, yaz turizm mevsiminin uzun ol­masını sağlar. Ayrıca Karlıdağlar’da kış sporları için turistik tesisler var­dır. Girne ve Gazi Magosa’da konak­lama gereksinmesini karşılayacak, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri ve turistik villalar bulunur.

Kıbrıs, tarih ve arkeoloji değerleri ba­kımından da turistler için ilgi çekicidir. Başkent Lefkoşe’de 300 yıldan fazla süren Türk egemenliğinden kal­ma pek çok yapıt vardır. Sultan Selim II  döneminde St. Sophia Katedrali’ne minare eklenerek Selimiye Camisi’ne dönüştürülmüştür. Ayrıca kentte Turunçlu Cami, Haydarpaşa Camisi, vb. yer alır. Sultan Kitaplığı, içinde pek çok değerli kitap bulunduran değerli bir kültür hâzinesidir. Türk dönemin­den kalma çeşitli çarşılar ve hanlar vardır. Bedesten, Büyük Han bunlar arasında sayılabilir. Atatürk Meyda­nındaki Venedik Sütunu, Salamis ha­rabelerinden getirilerek dikilmiştir. Adada bir zamanlar Venediklilerin egemen oluşunun bir simgesidir. Ay­rıca içinde çeşitli etnografya yapıtla­rının yer aldığı bir Türk müzesi bulunur. Gazi Magosa’nm en önemli kalın­tısı, kentin kuzeyindeki Salamis hara­beleridir. Yunan krallarından Salamis’in oğlu tarafından kurulmuştur. Magosa’dan önce kurulan bu kent Kıbrıs’a bir zamanlar başkentlik yap­mış, bir deprem sonucu harap olun­ca, yeniden yapümış, ama çeşitli isti­lalarla yıkılınca Magosa kenti kurul­muştur.

Salamis harabelerinin batısında, Enkomi’nin bulunduğu yerde Alasia kenti harabeleri yer alır.Gazi Mago­sa’da çeşitli tarihsel yapıtlar vardır. Bunlar arasında Lala Mustafa Paşa Camisi, Namık Kemal’in sürgün ola­rak yaşadığı zindan, deniz kıyısında Othello Kalesi, Canpolat Türbesi, vb. sayılabilir. Adanm kuzey kıyılarında yer alan Girne, bu kıyıların turizm açısından önemli yerleşme bölgesidir. Girne Kalesi ve içindeki Batık Gemi Müzesi, Cafer Paşa Camisi, Hazreti Ömer Türbesi, Barış Harekâtı’nda şe­hit düşen askerler için yapılan Şehit­ler Abidesi, kentin güneydoğusunda Balabayis Kilisesi, Beşparmak dağla­rında St. Hilarion Kalesi turistler ta­rafından ilgiyle gezilir. Güzelyurt’ta İ.Ö. VI. yy.’da kurulmuş antik bir kent olan Soli’ye ait kalıntılar bulunur. Soli’nin batısında İ.Ö. V. yy ‘da’yapılmış Vuni Sarayı yer alır. Adanın öbür ta­rihi anıtları arasında Lefke’de Piri Osman Paşa Camisi, Vezir Osman Pa­şa Türbesi, Limasol’da Limasol Kale­si, Köprülü Camisi, Curium Sarayı, Apollo Mabedi, Larnaka’da Hz. Muhammed’in yakınlarından Ummu Ha­ram Türbesi ve Hala Sultan Tekkesi, Baf’ta Baf Kalesi ve Büyük Cami, Afrodit Mabedi sayılabilir. Mitolojide Afrodit’in deniz köpüğünden doğarak karaya burada çıktığı kabul edilir. Bu da kente ayrıca önem kazandırır.

Ulaşım

Kıbrıs’ta başta denizyolu olmak üze­re havayolu ve karayolu ulaşımından yararlanılır. Lefkoşe ve Larnaka kent­lerinde havayolu ulaşımı yapılır. Ada­nm merkezi sayılabilecek bir konum­da olan Lefkoşe’de birleşen bir kara­yolu ağı vardır. Gazi Magosa, Girne, Güzelyurt’tan Lefkoşe’ye ulaşan kara­yolları bulunduğu gibi, Lefkoşe’den başlayarak Larnaka. Limasol ve Baf arasında adanın güney kıyılarını izle­yen bir düzgün karayolu da vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.