Kore

Kuzey Kore Hakkında Bilgi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, önce S.S.C.B’ne yaklaştı, sonra Çin-Sovyet çatışma­sında Çin’in yanında yer aldı. 1972 Kasımında yeni bir anayasa kabul edildi: Kim Î1 Sung cumhurbaşkanı seçildi, bir ay sonra yapılan seçim­lerde İşçi Partisi oyların % 100’ünü aldı. Ülkede tarıma elverişli topraklar azdır (% 5’i pirinç tarlası olmak üzere, ülkenin % 16’sı). Başlıca ürünler pirinç, buğday, […]

Kore’nin Tarihi ve Kore Savaşı

Kore ırmakları hızlı akarlar ve ulaşı­ma elverişsizdirler; çoğu batı kıyısına yönelir. Ulaşıma elverişli tek akarsu kuzeyde Çin ile aradaki sınırı çizen Yalu’dur; Taedong, Han ve Kum ise batının bellibaşlı ovalarını sularlar. Doğu kıyısında, güneyde Naktong, Ko­re boğazına dökülür, kuzeyde Tümen’ in aşağı çığırı S.S.C.B. sınırı boyunca uzanır. Kore’nin konumu, dağlık yapı­sı, Çin’in karşısında yer alması, […]

Kore Coğrafi Yapısı

Doğu Asya’da yarımada. Kuzeyde Çin ve S.S.C.B’yle sınırlı olan bu dağlık yarımada, Sarı Deniz ve Ja­pon denizi arasında yer alır. 1945’ten bu yana yarımada üstünde karşıt bloklara bağlı iki devlet vardır: Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhu­riyeti) ve Güney Kore (Kore Cumhuri­yeti). Coğrafya Uzunluğu 800-900 km, genişliği 200 km dolaylarında olan Kore’nin büyük bölümü (toprakların […]