Kore Coğrafi Yapısı

Doğu Asya’da yarımada.

Kuzeyde Çin ve S.S.C.B’yle sınırlı olan bu dağlık yarımada, Sarı Deniz ve Ja­pon denizi arasında yer alır. 1945’ten bu yana yarımada üstünde karşıt bloklara bağlı iki devlet vardır: Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhu­riyeti) ve Güney Kore (Kore Cumhuri­yeti).

Coğrafya

Uzunluğu 800-900 km, genişliği 200 km dolaylarında olan Kore’nin büyük bölümü
(toprakların % 75’i) dağlarla kaplıdır. Temeli İkinci Zaman’a ve Üçüncü Zaman’ın başlarına dayanan engebeler, Dördüncü Zaman’daki ya­nardağ etkinliklerinin izlerini taşır. Ama günümüzde etkin olan yanarda­ğı yoktur. Doğu kıyısında, japon deni­zinden dar ve düz bir kıyı şeridiyle ay­rılan bir dağ sırası, Japon takımada­larının karşısında dimdik yükselir. Kuzeyden güneye inildikçe yükselti azalır: Çin sınırında Baektu dağının (Baektusan) yüksekliği 2 744 m’yi bu­lur; güneydeyse 1 000 m’yi geçen tepelerin sayısı azdır. Güneybatıda, Sobaek sıradağları, kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzanan bir sırt oluşturur; sıradağ denize yaklaştıkça alçalır, sonra Cheju adasında yeniden ortaya çıkar, burada Halla dağının yüksekliği 1 950 m’yi bulur. Kuzey Çin’e dönük olan batı cephesinde en­gebeler daha kolay geçit verir, ger­çekten de bu durum Kore’ye Çin etki­sinin erkenden sızmasına olanak vermiştir; kıyısı çok girintili çıkıntılıdır ve çok sayıda adayla çevrilidir. Batı cep­hesi alçak tepelerle alüvyon ovaların­dan oluşur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.