kültür

Kültürel unsurların bir millet için neden önemli

Alıntılardaki Osmanlı kültürüne ait unsurları tes­pit ediniz. Bu unsurların günümüze kadar devam edip etmediklerini nedenleri ile birlikte araştırınız. Kültürel unsurların bir millet için neden önemli olduğunu kısaca belirtiniz. Alıntılarda Türklerin Kültürel unsurları; Han ve kervansaraylarla, yolda olanlara veya misafirlere gösterdikleri misafirperverlik, giyim kuşamı, hamam kültürü ve temizliğe çok önem verilmesi, bayram kutlamaları, dürüst ticaret ve alışveriş hayatı, […]

Etkileşim Kaçınılmaz Oldu

Etkileşim Kaçınılmaz Oldu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi konu cevapları sayfa 68-71 Millî kültür nedir? Diğer milletler arasındaki fark belirgin olan, o millete kimlik kazandıran, tarih boyunca meydana gelmiş maddi ve manevi değerlere denir. 1908 yılında hizmete giren Haydar Paşa Garı’nda iki Alman mimarın projesi uygulan­mıştır. Garın yapımında Alman ve Italyan us­talar da çalışmıştır. Gar, İstanbul-Bağdat […]

Kültür Nedir?

Genel olarak belli bir toplumu oluştu­ran insanların yaşam tarzı olarak ta­nımlayabileceğimiz kültür sözcüğü birçok yazar ve araştırmacı tarafından uygarlık m eşanlamlısı olarak kul­lanılmış, ama birçok bilgin de, bu te­rime kesin bir anlam kazandırmaya çalışmıştır. Gerçekten de bazı bilgin­ler, teknolojiyi, iktisatı ve toplumun yaşamasını sağlayan bütün etkinlikle­ri kapsayan maddesel kültür’ü, dini, mitleri, din törenlerim, sanaü,vb. kap­sayan […]