Kur’an

Sizce Kur’an-ı Kerim hangi konularda açıklamalarda bulunup yol gösterir?

Sizce Kur’an-ı Kerim hangi konularda açıklamalarda bulunup yol gösterir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Kur’an-ı Kerim insanlar için açıklayıcı ve yol gösterici bir kaynaktır. Kur’an inanç, ibadet ve ahlak konularında insanlara açıklamalarda bulunur ve yol gösterir. Kur’an, insanlara Allah’ın varlığını ve birliğini açıklayıcı bilgiler verir. Ona nasıl inanılacağını ve ne şekilde ibadet edileceğini belirtir. Kişinin Yüce Allah’a ve diğer insanlara […]

Kur’an-ı Kerim niçin İslam dininin temel kaynağıdır?

Kur’an-ı Kerim niçin İslam dininin temel kaynağıdır? Kuran’ın temel kaynak olma sebebi; Allah, İslam’ın esaslarını vahiy yolu ile bize bildirmiştir. Kuran bize inancımızın nasıl olacağını, nelere inanıp, nelere inanmaktan vazgeçmemiz gerektiğini gösterir. Allah şükür ve ödev olarak ibadetleri nasıl, ne kadar, ne zaman yapacağımızı bize öğretir. Kutsal kitabımız Kur’an, dinimizin temel kaynağıdır. Onda iman, ibadet […]

Kur’an Hakkında Bilgi

İslam dininin kutsal kitabı (610-632). El Kitab, Kur ’an-ı Kerim adlarıyla da anılır. “Kur’an” sözcüğü, “bir araya topla­dı, okudu, yazdırdı” anlamlarına ge­len arapça karee kökünden türeme­dir. Bir başka görüşe göreyse “okudu, düzenledi, sıraya koydu; harflerin bir­leşmesinden sözcükleri, sözcüklerin birleşmesinden tümceleri, ayetleri, sureleri bir arada topladı” gibi geniş kapsamlı bir anlam taşır. Kur’an’m “okunan, bütün insanların […]