maddenin halleri

27. Etkinlik Maddenin Halleri ve Tanecikleri arasındaki ilişki

Maddenin doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç fiziksel hali olduğunu biliyoruz. Aşağıda bir maddenin üç fiziksel halinin tanecikli yapısını gösteren resimler verilmiştir. Bu resimlerde maddeyi oluşturan taneciklere bakarak maddenin hangi halde olduğunu, buna nasıl karar verdiğinizi ve bu halin özelliklerinin neler olduğunu yazınız.   Madde hangi haldedir: Madde katı haldedir. Maddenin bu haline […]