Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Seçimi ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Meclis’in, İstanbul’da ya da başka bir yerde toplanması uzun tartışmalara yol açmıştı.Müdafaayı Hukuk Heyet-i Merkeziyeleri, komutanlar ve İstan­bul’daki milliyetçi aydınlarla uzun ya­zışmalar, görüşmeler yapıldı. Genel eğilim, Meclis’in İstanbul’da toplan­ması doğrultusundaydı. Mustafa Ke­mal Paşa ise, düşman işgali altmdaki bir kentte toplanacak Meclis’te ulusal iradenin gerçekleşemeyeceği görü­şündeydi. Bu konudaki tartışmalar Kasım (1919) ayında sonuca bağlana­rak, Meclis’in İstanbul’da […]