mezhep

Mezhep kavramı size neleri çağrıştırmaktadır?Adını bildiğiniz mezhepler hangileridir?

Mezhep kavramı size neleri çağrıştırmaktadır?Adını bildiğiniz mezhepler hangileridir? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri: Mezhep; aynı görüşte olan insanlar topluluğu, ekol, tatbik edilen yol anlamlarına gelir. Mezhepler ikiye ayrılır. Ameli Mezhepler, itikadi mezhepler. Ameli mezheplerden en çok tatbik edilen 4 tanedir. Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik, Malikilik. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e yaklaşık yirmi üç yıllık bir sürede bölüm bölüm, […]

Tasavvuf mezhep semah cem ve sema kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Tasavvuf, mezhep, semah, cem ve sema kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. Tasavvuf Nedir? Kalbi kötülüklerden temizlemek, arındırmak, saf kılmaktır. Tasavvuf insanın kalbini Allah’ın muhabbetine bağlamak, peygamberin söz ve ahlakına uymaktır. Kalbin kötülüklerden nasıl temizleneceğini öğreten ilme tasavvuf denir. Mezhep Nedir? Görüş, takip edilen yol, anlamları taşıyan mezhep kelimesi, dini açıdan, içtihad eden alim sıfatını kazanmış, zatların, […]