molekül

Moleküllerden oluştuğunu bildiğimiz bir maddenin kesinlikle bileşik olduğunu söyleyebilir miyiz?

Moleküllerden oluştuğunu bildiğimiz bir maddenin kesinlikle bileşik olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden? Bir maddenin moleküllerden oluşması kesinlikle o maddenin bileşik olduğuna kanıt değildir. O maddenin bileşik olduğunu göstermez. Elementlerde moleküler yapıda olabilir. Flor gazı bu tür elemente bir örnektir. Moleküler halde bir gazdır.  

Element Bileşik ve Karışım

ELEMENTLER VE ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ 1. Okulda bir öğrenci, ad ve soyadıyla çağrılsa o çağrıya isim benzerliği nedeniyle birden çok öğrenci cevap verebilir. İsim yerine numara kullanılırsa durum ne olur? Neden? Bir okulda veya sınıfta aynı ismi taşıyan bir çok öğrenci vardır. İsim ile seslenildiğinde, bu isme sahip bütün öğrenciler bu seslenmeye bakacaktır. İsim yerine her öğrenciye bir […]

Atom-molekül, element-bileşik ve saf madde-karışım arasındaki farklılıklar nelerdir? Yazınız.

Atom-molekül, element-bileşik ve saf madde-karışım arasındaki farklılıklar nelerdir? Yazınız. Atom-molekül arasındaki farklılık: Elementin özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom adı verilir. Molekül ise farklı bir veya birden fazla atomun birleşmesinden meydana gelen yapıya denir. Element-bileşik arasındaki farklılık: Element, kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılmayan saf maddelere denir. Elementleri meydana getiren atomlar aynı cins atomlardır. […]