Molekül yapılı bileşiklerle molekül yapılı olmayan bileşikler arasındaki farkları açıklayalım.

Molekül yapılı bileşiklerle molekül yapılı olmayan bileşikler arasındaki farkları açıklayalım.

Molekül yapılı bileşikler, iki veya daha fazla atom moleküllerinden meydana gelen bileşiklere denir. Bu bileşikler moleküllerden meydana gelir. Şeker ve su bileşiklerini örnek verebiliriz.

H2O su bileşik modeli

 

Su bileşiği moleküler yapıdadır.

C6H12O6 bileşik modeli

şeker bileşiği molükeler yapıdadır.

Molekül yapılı olmayan bileşikler, atomların bir yığın şeklinde dizilen bileşiklerdir. Bu bileşikleri oluşturan yığınlardaki atomlar sayılamayacak kadar çoktur. Moleküler yapıdaki bileşikleri oluşturan, moleküllerdeki atomlar sayılabilir. Molekül yapılı olmayan bileşiklerde maddenin büyüklüğüne göre atom sayıları değişebilirken, molekül yapılı bileşiklerde moleküldeki atom sayıları sabittir değişmez.

iyonik bağ örneği

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.