Necdet Kalay

Necdet Kalay’ın Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1932). İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitiren Necdet Kalay, 1954-1957 yıllan arasmda Güzel Sa­natlar Akademisi’nde konuk öğrenci olarak Şeref Akdik ve Haşan Vecih Bereketoğlu’nun yanında çalıştı. İlk çalışmalarıyla, karma sergilere katıl­dı, 1964’te ilk kişisel sergisini İstan­bul’da düzenledi. Daha sonra Anka­ra ve İstanbul’da sergiler açtı, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin yö­netim kurulunda […]