Necdet Kalay’ın Hayatı ve Sanatı

Necdet KalayTürk ressamı (İstanbul, 1932). İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitiren Necdet Kalay, 1954-1957 yıllan arasmda Güzel Sa­natlar Akademisi’nde konuk öğrenci olarak Şeref Akdik ve Haşan Vecih Bereketoğlu’nun yanında çalıştı. İlk çalışmalarıyla, karma sergilere katıl­dı, 1964’te ilk kişisel sergisini İstan­bul’da düzenledi. Daha sonra Anka­ra ve İstanbul’da sergiler açtı, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği’nin yö­netim kurulunda görev alarak, bu bir­liğin karma sergilerine resim verdi. 1973’te, Cumhuriyet’in 50. kuruluş yıl­dönümü nedeniyle düzenlenen yarış­malı sergide başarı ödüllerinden biri­ni kazandı. Aralık 1970-Ocak 1971’de New York’ta düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Sergisi’ne, mandaları konu alan üç tablosuyla katıldı.

 

Fransa, İtalya, İsviçre, A.B.D., İngil­tere, Polonya, Meksika’daki özel ve resmi koleksiyonlarda, Ankara ve İs­tanbul Resim ve Heykel Müzelerinde resimleri vardır.

Necdet Kalay Sanatı

Geniş ve rahat fırça tuşlarıyla Ana­dolu izlenimlerini yansıtan Necdet Kalay’ın tabloları, temelde doğa sevgisi­ne dayamr. Işık öğesinin modern bir anlayışla ele alındığı bu resimler, Av­rupa’da geç dönem izlenimciliğinin pratik bir sezgi yöntemine dönüştüğü ve modem akademiciliğe yol açtığı bir anlayışla da kolayca bütünleşir. Ken­di deyişiyle “figüratif soyut” bir eği­limin ürünü olarak da değerlendirile­ bilecek olan Necdet Kalay’m çalışma­ları, doğa karşısında sürekli bir göz­lemden çok, edinilen izlenimlerin bü­tünsel bir anlatımını, genel bir oluşu­munu içerir. İşlek ve hareketli bir pa­let, renkçiliği amaçlayan özgür bir yo­rum biçimi, onun resimlerini belirle­yen başlıca özelliklerdir.

Necdet Kalay’ın bir tablosu

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.