Numan bin Sabit

Hanefilik Mezhebi Nedir? Görüşleri Nelerdir? İmamı Azam Ebu Hanife Kimdir?

Hanefilik Mezhebi Nedir? Görüşleri Nelerdir? İmamı Azam Ebu Hanife Kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife diye anılan Numan bin Sabit’in kurduğu mezhep. Ebu Hanife 701 yılında Kufe’de doğdu. Babası, zerdüşt dinine mensuptu. Müslümanlarla yapılan bir savaşta esir düşmüş, daha sonra azad edilmiş ve Müslüman olmuştur. Ebu Hanife, çağının bilginlerinden dersler alırken bir yandan da ticaret yapmış, […]