Ötüken

Ötüken’in önemi nedir? Kaybedilmesinin Doğurduğu Siyasal sonuçlar

Ötüken’in Türkler için önemi nedir? Ötüken’in kaybedilmesi hangi siyasal sonuçları doğurmuştur? Moğolların ve Türklerin eski inancı olan Tengri dininde Toprak ananın adlarından biri de Ötüken’dir. Tengri-Kültü, Ötüken-Kültü ile birlikte önem kazandığı dönem özellikle Göktürkler zamanıdır. Ormanlarla kaplı olan dağ ötüken adı ile anılır. Orhun yazıtlarında memleketinin kalbi olarak geçen bu ötüken dağı Türkler için çok kutsal […]