paralel bağlı devre

Ampullerin seri ve paralel bağlı olduğu devrelerdeki farklılıkları açıklayınız.

Ampullerin seri ve paralel bağlı olduğu devrelerdeki farklılıkları açıklayınız. – Seri bağlı devre 1 nolu şemadaki paralel bağlı devre 2 numaralı şemadaki gibidir. – Seri ve paralel bağlı devrede parlaklık farkları; seri bağlı devre, tek devreli ampule göre daha az parlaktır çünkü, direnç arttığı için akım azalır. Bu devreye ampul eklendikçe direnç arttığı için parlaklık […]