Ampullerin seri ve paralel bağlı olduğu devrelerdeki farklılıkları açıklayınız.

Ampullerin seri ve paralel bağlı olduğu devrelerdeki farklılıkları açıklayınız.

seri ve paralel bağlama şema

– Seri bağlı devre 1 nolu şemadaki paralel bağlı devre 2 numaralı şemadaki gibidir.

– Seri ve paralel bağlı devrede parlaklık farkları; seri bağlı devre, tek devreli ampule göre daha az parlaktır çünkü, direnç arttığı için akım azalır. Bu devreye ampul eklendikçe direnç arttığı için parlaklık azalır. Paralel bağlı devre, ampul sayısı arttıkça parlaklık azlamaz, tek devreli ampul parlaklığı ile aynıdır. Çünkü direnç azalmıştır.

– Seri bağlı devrede akım her her yerde aynıdır. Paralel bağlı devrede akım heryerde aynı değildir.

– Seri bağlı devrede her ampule direncine göre gerilim uygulanır. Paralel bağlı devrede ise gerilim devrenin her yerinde aynıdır.

– Seri bağlı devrede ampullerden biri patlarsa, diğeri veya diğerleri de söner, devre sçık devre konumuna gelir. Paralel bağlı devrede ise ampullerden biri patladığında diğer ampuller devreyi tamaladığı için ışık vermeye devam eder.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.