Prens Sabahattin

Prens Sabahattin Kimdir?

Türk toplumbilimcisi ve düşünürü (İs­tanbul, 1877-Neuchâtel, 1948). Mahmut Celalettin Paşa ile Abdülha­mit II’nin kız kardeşi Seniha Sultan’ın oğlu olan Prens Sabahattin, babası ve kardeşi Lutfullah ile birlikte, 1899’da Paris’e kaçarak Abdülhamit II’ye kar­şı jöntürklerle birleşti. Le Play oku­lunun ve Fransız toplum bilimcisi Edmond Demolins’nin etkisi altında ka­lan Prens Sabahattin “adem-i merke- ziyet”i ve “şahsi teşebbüs”ü […]