Sait Halim Paşa

Sait Halim Paşa Kimdir?

Türk devlet adamı (Kahire, 1863 – Roma, 1921). Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu ve Halim Paşa’nın oğlu olan Mehmet Sait Halim, İsviçre’deki öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gel­di, paşa unvanıyla Şurayı Devlet üye­liğine getirildi. Ama bir süre sonra Jöntürklerle ilgisi yüzünden Abdülha­mit II’nin baskısına uğradı, İstanbul’u terk ederek Avrupa’ya gitti. Avrupa’daki Jöntürklerle birlikte Abdülha­mit II’ye karşı mücadele […]