Sait Halim Paşa Kimdir?

Türk devlet adamı (Kahire, 1863 – Roma, 1921).

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu ve Halim Paşa’nın oğlu olan Mehmet Sait Halim, İsviçre’deki öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gel­di, paşa unvanıyla Şurayı Devlet üye­liğine getirildi. Ama bir süre sonra Jöntürklerle ilgisi yüzünden Abdülha­mit II’nin baskısına uğradı, İstanbul’u terk ederek Avrupa’ya gitti. Avrupa’daki Jöntürklerle birlikte Abdülha­mit II’ye karşı mücadele verdi. İkin­ci Meşrutiyet’ten sonra yeniden İstanbul’a geldi. Önce Yeniköy belediye dairesi başkanı, daha sonra da Cemi­yeti Umumiyeyi Belediye ikinci baş­kanı seçildi. 1911’de Mahmut Şevket Paşa kabinesinde Şurayı Devlet baş­kanı, ardından da hariciye nazırı ol­du. Daha sonra İttihat ve Terakki Ce­miyeti genel sekreterliğine, Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi üstüne de sadrazamlığa getirildi (1913-1917). Ama devletin asıl yöneticileri, İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri Talât Paşa, Enver Paşa ve Cemal Pa­şa üçlüsü olduğundan, Sait Halim Pa­şa’nın, sadrazamlığı döneminde bir etkinliği olmadı ve 1917’de yerini Ta­lât Paşa’ya bırakmak zorunda kaldı. Savaştan sonra, savaş suçlusu olarak bir süre tutuklandı ve Malta adasına sürüldü. Sürgün yaşamı sona erince İtalya’ya gitti ve Roma’da bir Erme­ni komitacı tarafından öldürüldü.

Sait Halim Paşa

Sait Halim Paşa

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.