sanayi inkılabı

Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkan sorunlar neler olabilir?

Yandaki ve yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkan sorunlar neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız. Sanayi inkılabının sonucu kurulan fabrikalarla birlikte işçi sınıfı doğmuştur. Sorunlar genellikle işçi sınıfı üzerine yoğunlaşmaktadır.   – Sermaye birikimi çok yoğunlaştı, dünya gelir dağılımı daha çok bozuldu. – İşçi sınıfı doğdu. İşçi sınıfı sorunları ortaya çıktı. – Büyük fabrikalar, […]