Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkan sorunlar neler olabilir?

Yandaki ve yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkan sorunlar neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız. Sanayi inkılabının sonucu kurulan fabrikalarla birlikte işçi sınıfı doğmuştur. Sorunlar genellikle işçi sınıfı üzerine yoğunlaşmaktadır.

çocuk işçi

Çocuk işçi

 

– Sermaye birikimi çok yoğunlaştı, dünya gelir dağılımı daha çok bozuldu.
– İşçi sınıfı doğdu. İşçi sınıfı sorunları ortaya çıktı.
– Büyük fabrikalar, göçleri hızlandırdı. Göçlerin sonucu kentleşme hızlandı. Kentlerde gecekondular ve gecekondu mahalleri ortaya çıktı.
– Ham madde ve pazar bulma, ülkeler arasında rekabeti hızlandırdı. Sömürgecilikte daha sert olmaya başladılar.
– Fabrikalarda çocuk işçiler çalıştırılmaya başladı.
– Emek sınıfı doğması ile sosyal problemler ve bunalımlar orta çıkmaya başladı.
– Teknolojik gelişimini tamamlayamayan ülkeler için sanayi inkılabı bir yıkım olmuş, batılı ülkelerin sömürgesi durumuna gelmişlerdir. Osmanlı uzun yıllar kapitülasyonlarla olumsuzluklar yaşamış, bu yolla sömürülmek istenmiş, Türkiye Cumhuriyeti kuruluna kadar bu durum devam etmiştir.
– İşçi sınıfıyla birlikte komünizm gibi yeni düşünce akımları ortaya çıkmış, ülke yönetimlerini etkilemiş, SSCB gibi devletler bu akımların etkisi ile devrimle kurulmuşlardır.
– Ülkelerin yerli el tezgahları ile iş yapan insanlar, çok pahalı durumda kaldıklarından, insanlar işsiz kaldı. Ülkeler dirense de sonunda bir çok ülkenin yönetimi veya sınırları değişti.
– Rekabet ve mücadele 1. dünya savaşı ve 2. dünya savaşı gibi savaşların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

sendika oluşumu

– Tarımda makineleşme ile insanlar işsiz kaldı ve şehirlere göç ile yığılma yaşanmaya, bu da bir takım alt yapı, sosyal ve güvenlik problemleri yaşanmasına sebep oldu.

– Çarpık kentleşme ve hızlı şehirleşme ile sanayileşme, çevre kirliliğine sebep oldu. Özellikle ilk dönemler çevre hiç dikkate alınmamıştır.

– Daha düşük ücret sebebiyle işçi olarak kadınlar çalıştırılmaya ve sömürülmeye başlandı.

amerikada pamuk toplayan köleler

Yukarıdaki fotoğrafta, Kuzey Amerika’da bir tarlada, İngilizlerin dokuma sanayisi için önemli bir ham madde olan pamuk için çalışan köleler görülmektedir. Kuzey Amerika’da yetişen pamuğun İngiltere ekonomisine katkıları neler olabilir? Açıklayınız.

Burada yetişen pamuk İngiliz sanayisi için çok gerekli bir ham maddeydi. Bu pamuk ile İngiliz sanayisi gelişmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.