Talat Paşa

Talat Paşa Kimdir?

Türk devlet adamı (Edirne, 1874-Berlin, 1921). Asıl adı Mehmed Talât olan Talât Bey Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra, Edime Posta ve Telgraf İdaresi’nde kâtiplik, Alyans İsrail Mektebi’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Ab­dülhamit II’nin baskı yönetimi aley­hinde bulundu; 1895’te tutuk­landı. 1898’de sürüldüğü Selanik’te Posta ve Telgraf Müdürlüğü’nde ça­lıştı. Arkadaşlarıyla birlikte, sonra­dan İttihat ve Terakki Cemiyeti adı­nı olacak […]