Talat Paşa Kimdir?

Türk devlet adamı (Edirne, 1874-Berlin, 1921).

Asıl adı Mehmed Talât olan Talât Bey Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra, Edime Posta ve Telgraf İdaresi’nde kâtiplik, Alyans İsrail Mektebi’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Ab­dülhamit II’nin baskı yönetimi aley­hinde bulundu; 1895’te tutuk­landı. 1898’de sürüldüğü Selanik’te Posta ve Telgraf Müdürlüğü’nde ça­lıştı. Arkadaşlarıyla birlikte, sonra­dan İttihat ve Terakki Cemiyeti adı­nı olacak olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu (1906), mason locası­na girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin örgütlenmesinde ve yaygınlaşma­sında etkili çalışmalar yaparak, cemi­yetin önderlerinden biri durumuna yükseldi, ikinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra Edirne milletve­kili oldu. Hilmi Paşa kabinesinde içiş­leri bakanlığı (1909-1911), Sait Halim Paşa kabinesinde posta ve telgraf ba­kanlığı (1912) yaptı. Bab-ı Âli baskı­nına katıldı.

Talat Paşa

Talat Paşa

Osmanlı ordusunun Edirne’yi Bulgar’­lardan geri almasından sonra yapılan barış görüşmelerine katıldı (1913). İtti­hat ve Terakki Cemiyeti’nin gerçekten iktidara geldiği dönem sayılan Sait Halim Paşa kabinesinde içişleri baka­nı olarak görev aldı (1913), Sait Ha­lim Paşa’nın istifası üstüne de sadra­zamlığa getirildi. Rusya ile Brest Litovsk’ta yapılan barış anlaşmasına Osmanlı Devleti adına katıldı. Meh­met V’in tahta çıkmasından kısa bir süre sonra sadrazamlıktan ayrılan Talât Paşa, Birinci Dünya savaşının Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgi­siyle son bulduğunu anlayınca, arka­daşlarıyla birlikte Türkiye’den ayrı­lıp, Berlin’e gitti ve orada bir Ermeni komitacı tarafından öldü­rüldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.