tımar sistemi

Tımar sistemini kaldırdıktan sonra toprak yönetimini ve işlenmesini nasıl sağlardınız?

Osmanlı padişahlarından biri olduğunuzu düşününüz. Tımar sistemini kaldırdıktan sonra toprak yönetimini ve işlenmesini nasıl sağlardınız? Açıklayınız. Osmanlıda son döneme kadar tımar sistemi çok iyi işlemiş, hem toprak işlenmiş boş kalmamış hem de devletin asker ihtiyacı karşılanmıştır. Tımar isistemi, ile bu bölgelerde yaşayan halkın da güvenliği sağlanmış, bunlar aynı zamanda kolluk görevi üstlenmişlerdir.   Gün geldi […]