Tımar sistemini kaldırdıktan sonra toprak yönetimini ve işlenmesini nasıl sağlardınız?

Osmanlı padişahlarından biri olduğunuzu düşününüz. Tımar sistemini kaldırdıktan sonra toprak yönetimini ve işlenmesini nasıl sağlardınız? Açıklayınız. Osmanlıda son döneme kadar tımar sistemi çok iyi işlemiş, hem toprak işlenmiş boş kalmamış hem de devletin asker ihtiyacı karşılanmıştır. Tımar isistemi, ile bu bölgelerde yaşayan halkın da güvenliği sağlanmış, bunlar aynı zamanda kolluk görevi üstlenmişlerdir.

toprağı eken osmanlı çiftçisi

Toprağı eken osmanlı çiftçisi

 

Gün geldi sistem artık işlemez oldu, Bu sistem kaldıracağız peki yerine ne uygulayacağız. Tımar sistemi yerine, topraklar daha önce devlet mülkiyetinde, üzerindekiler sadece toprağı işliyorlardı. Yeni sistemde toprağı işleyenleri, yoksul köylüleri de düşünerek, özel mülkiyetlerine alma hakkı tanırdım. Topraklar işleyenlerin mülkiyetinde olur. Devlet olarak ben bunların üretimlerinden ve harcamalarından nakdi vergi toplardım.

Devlet olarak kamu harcamaları, güvenlik, adalet, eğitim, savaş toplanan bu paralardan karşılardım. Böylece toprağın gerçek sahipleri toprağı daha iyi koruyacak ve bakacaklardır.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.