törenler

Kültürümüzün korunup sürdürülmesinde törenlerimizin rolü sizce nelerdir?

Bir milleti diğer milletlerden farklı kılan özellikler kültürü oluşturmaktadır. Kültür geçmişten günümüze değişikliğe uğrasa da devam eden bir süreçtir. Kültürlerin kendilerine özgü, inancı, sanatı, anlayış ve davranışları, örf ve adetleri, yaşayış ve düşünüş tarzları vardır. Topluma dayanışma ve birlik duygusunu kazandıran, toplum düzenine katkısı olan değerler bütünüdür. Türk Kültürü de Türk milletinin değerler bütününü hayat […]