Kültürümüzün korunup sürdürülmesinde törenlerimizin rolü sizce nelerdir?

Bir milleti diğer milletlerden farklı kılan özellikler kültürü oluşturmaktadır. Kültür geçmişten günümüze değişikliğe uğrasa da devam eden bir süreçtir. Kültürlerin kendilerine özgü, inancı, sanatı, anlayış ve davranışları, örf ve adetleri, yaşayış ve düşünüş tarzları vardır. Topluma dayanışma ve birlik duygusunu kazandıran, toplum düzenine katkısı olan değerler bütünüdür.

Türk Kültürü de Türk milletinin değerler bütününü hayat tarzını ifade eder.

Bayramlar Törenler

Dini ve milli duygularla kutlanan önemli günlere bayram denir. Bir toplulukta, bireylerin belli bir günü , bir olayı, bir kişiyi ayırt edip sembolleştirmesi, bunların öneminin ve anlamının kuvvetlendirilmesi için düzenlenen hareket dizilerine törenler ve kutlamalar denilmektedir. 

Tanımını yukarıda yaptığımız kültürün korunup, gelecek nesillere aktarılmasında, sürdürülmesinde en önemli araçlardan bir tanesi törenlerdir.

Törenler; dini ve milli bayram törenleri, mevsimlik bayram törenleri, evlenme düğünü törenleri, sünnet düğünü törenleri,  cenaze törenleri toplumumuzun başlıca törenleridir. Törenler toplumsal bir aktivite olup, toplum tarafından yerine getirilmektedir. Bu törenler toplum tarafından yapıldığı için kültürel öğeler, törenlerde yeni nesiller tarafından öğrenilmekte, bu şekilde kültür yeni nesillere aktarım olnaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.