Tozlaşma

Kapalı Tohumlular Nedir? Tozlaşmaları Nasıldır?

Uzun ömürlü papatyanın kömeç biçimindeki çiçek durumunun kesiti. Kapalı tohumlular, tohumlu bitkiler dalının alt dalların­dan biri. Kapalı tohumlular, açık tohumlular ve Gnetaceae ile birlikte çiçekli bitkileri oluştururlar. Kapalı tohumlularda tohumlar ve yumurtacıklar meyve yap­rakları tarafından oluşturulan kapa­lı bir kılıf içinde gelişirler. Çiçeğin be­lirgin özelliği, kısalmış bir dala ben­zemesidir; bu dal üstünde dışardan içeriye doğru önce […]

Doku Organ Sistem Organizma Üreme Tozlaşma Nedir?

Doku Organ Sistem Organizma Üreme Tozlaşma Nedir? Doku Nedir? Doku, hayvan, insan ve bitki organlarını meydana getiren, yapı ve şekil bakımından benzeyen, aynı görevi yapan, birbirleriyle sıkı ilişkileri olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğuna denir. İlkel canlılar bütün yaşamları boyunca tek bir hücre oldukları halde yüksek organizmalar çok sayıda hücrelerin biraraya gelmesi ile oluşmuştur. Organ […]