Doku Organ Sistem Organizma Üreme Tozlaşma Nedir?

Doku Organ Sistem Organizma Üreme Tozlaşma Nedir?

Doku Nedir?

Doku, hayvan, insan ve bitki organlarını meydana getiren, yapı ve şekil bakımından benzeyen, aynı görevi yapan, birbirleriyle sıkı ilişkileri olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğuna denir. İlkel canlılar bütün yaşamları boyunca tek bir hücre oldukları halde yüksek organizmalar çok sayıda hücrelerin biraraya gelmesi ile oluşmuştur.

Organ Nedir?

Organ canlı bir yapıdaki dokuların bir araya gelerek işlevsel ve anatomik bir bütün meydana getirdiği, belirli bir görevi olan ve sınırları belirlenmiş vücut bölümüne denir.
İnsan vücudundaki organlar; duyu organları, iç organları, gibi de gruplandırılabilir.

Sistem Nedir?

Sistem, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, organlardan oluşan bir bütünün bölümlerine denir. Örnek Solunum sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi gibi.

Organizma Nedir?

Organizma, bir bütün oluşturacak biçimde çalışan ve birbirleriyle devamlı uyum içinde olan parçalardan meydana gelen bir canlı sistemdir.

Organizma, biyolojik bir terimdir. Buna tanımlamanın zorluğuna rağmen, ge­nelde kabul edilen tanıma göre biyoloji or­ganizmayı,  büyüme, üreme, metabolizma, uyarımlara uyarlanma ve tepki gibi hayati faaliyetleri sürdürebilme yeteneğine sahip en ufak protoplazma olarak görür.

Üreme Nedir?

Üreme, çoğalma olarak da söylenir, bir canlının neslini devam ettirmesine denir. Büyüyen ve gelişmesini tamamlayan bütün canlılar çoğalma (üreme) yeteneğine sahip olur. Üreme yeteneğine sahip canlılar kendilerine benzer canlılar oluştururlar ve bu şekilde nesillerini devam ettirmiş olurlar.

Tozlaşma Nedir?

Tozlaşma, bitkilerde olur. Bitkinin erkek organında üretilen polenlerin çeşitli sebeplerle bitki dişi organının tepecik bölümüne yapışması olayına tozlaşma denir. Bu şekilde tepeciğe yapışan polenler, dişicik borusu kanalı ile yumurtalığa iner ve döllenme olur. Bitki de döllenmiş yumurtaya Zigot denir. Zigot gelişim göstererek embriyoyu meydana getirir. Bu erkek polenlerin dişicik borusuna taşınması değişik sebeplerle hava, su ve böceklerle olabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.