vali

Valinin görevleri hakkında araştırma yapınız.

Valinin görevleri hakkında araştırma yapınız. Size göre valinin en önemli görevinin ne olduğunu söyleyiniz. Valinin görevleri -Vali il genelinde, kanun, tüzük, yönetmelik, bakanların emirlerini, ilan eder. Bu yasal gerekliliklerin uygulanmasını sağlar. İl genelinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. – Vali il genelinde, kendi yetkileri kapsamında emirler çıkarır ve bunların uygulanması için ilan eder. – İlin genel […]