Valinin görevleri hakkında araştırma yapınız.

Valinin görevleri hakkında araştırma yapınız. Size göre valinin en önemli görevinin ne olduğunu söyleyiniz.

Valinin görevleri

-Vali il genelinde, kanun, tüzük, yönetmelik, bakanların emirlerini, ilan eder. Bu yasal gerekliliklerin uygulanmasını sağlar. İl genelinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

– Vali il genelinde, kendi yetkileri kapsamında emirler çıkarır ve bunların uygulanması için ilan eder.

– İlin genel gidişini ve idari yönetimini takip eder. Gerektiği zamanlarda düzenler ve denetler.

– Resmi törenlere ve bayramlara başkanlık eder. Cumhuriyet bayramı tebriklerini kabul eder.

– Vali sorumlu olduğu ildeki, güvenlik güçlerinin, kolluk teşkilatlarının amiridir. Buradaki suş işlenmemesini sağlamak, toplumsal olayları kontrol altına almak, o ilde yaşayanların güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bu yönde her türlü önlem ve tedbiri alır. Valinin emirlerini güvenlik teşkilatları uygulamak zorundadırlar.

– İl Özel idaresinin amiri olarak, il özel idaresini sevk ve idare eder, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular.

– İl Encümenine başkanlık eder. İl Genel meclisi ve Encümen kararlarını uygular.

– Yoksul ve muhtaçlar için ayrılan bütçeden ödeneği kullanır.

Valinin en önemli görevi

Valinin en önemli görevi, ilinde yaşayan halkın güvenlik ve esenliğini sağlamaktır. Gerekli durumlarda gerekli tedbirleri almaktır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.