Yargı

Mahkemelerin Bağımsızlığı Nedir?

Mahkemelerin Bağımsızlığı Nedir? Mahkemelerin bağımsızlığı ile yargıçların bağımsızlığı deyimleri eşanlamlı deyimlerdir. Çoğu kez biri diğerinin yerine kullanılır. Yargıçların bağımsızlığı, yargıçların gerek yasama, gerek yürütme karşısında bağımsız oldukları, her ne nedenle olursa olsun, bu organların yargıçlara emir veremeyecekleri anlamına gelir. Anayasaya göre, 1961 Anayasasında olduğu gibi, Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (madde 9). […]

Yargının Özellikleri Nelerdir?

Yargının Özellikleri Nelerdir? Yargı, 1924 Anayasasından farklı olarak, hem 1961, hem de 1982 Anayasaları tarafından ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 1961 Anayasasının başlıca özelliklerinden biri, yargı organının bağımsızlığına büyük özen göstermiş olmasıdır. Bu yaklaşım, ilke olarak 1982 Anayasası ile de korunmuştur. Anayasa, Cumhuriyetin temel organlarından olan yargıya, yasama ve yürütme gibi ayrı bir bölüm ayırmıştır. Anayasanın […]