Yargının Özellikleri Nelerdir?

Yargının Özellikleri Nelerdir? Yargı, 1924 Anayasasından farklı olarak, hem 1961, hem de 1982 Anayasaları tarafından ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 1961 Anayasasının başlıca özelliklerinden biri, yargı organının bağımsızlığına büyük özen göstermiş olmasıdır. Bu yaklaşım, ilke olarak 1982 Anayasası ile de korunmuştur. Anayasa, Cumhuriyetin temel organlarından olan yargıya, yasama ve yürütme gibi ayrı bir bölüm ayırmıştır. Anayasanın yargı bölümünde, yargıya ilişkin temel ilkeler, yüksek mahkemeler ile Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ele alınmıştır.

Yargılama da, yasama ve yürütme gibi bir devlet işlevidir. Yargı, başta bağımsız mahkemeler olmak üzere, devletin diğer yargılama makamlarınca, egemenliğin sahibi olan «Türk Ulusu» adına yerine getirilir. Yargının, Anayasanın temel direklerinden olan hukuk devletinin de ana koşulu olduğunu unutmamak gerekir.

Yargıç ve savcıların görevlerini bağımsız bir biçimde ve güvence altında, her türlü baskıdan uzak olarak yürütebilmeleri için, Anayasa ve yasalarla, ilke düzeyinde yapılan düzenlemeler, tek başına yeterli değildir. Yargıç ve savcıların yürütme ile olan ilişkilerinin de ayrıca belli kurallara bağlanması gerekir.

Yargıç ve savcıların mesleğe kabul edilmeleri, yer değiştirmeleri, yükselmeleri, bunlara disiplin cezası uygulanması gibi, yargıç güvencesini çok yakından ilgilendiren bir çok işlemler, yürütmenin, başka bir deyişle Adalet Bakanlığının takdirine bırakılmamalıdır. Bu tür işlemleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkelerine uygun olarak kurulan ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesi gerekir. Bu da, Anayasada görev ve yetkileri belirtilen, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.