Yasama

Milletvekili Yasama dokunulmazlığı Nedir?

Milletvekili Yasama dokunulmazlığı Nedir? Yasama dokunulmazlığı, seçimden sonra veya önce, bir suç işlediği iddia edilen milletvekilinin, meclisten karar çıkmadıkça, sorguya çekilememesi, tutulamaması, tutuklanamaması, ve yargılanamamasıdır. Yasama dokunulmazlığının amacı, milletvekilinin görevini her türlü kuşkudan uzak olarak yapmasını sağlamak, suç işlediği savı ile, görevinden geçici de olsa uzaklaştırılmasını önlemektir. Yasama dokunulmazlığı, salt bir nitelik taşımaz; her zaman […]