Milletvekili Yasama dokunulmazlığı Nedir?

Milletvekili Yasama dokunulmazlığı Nedir? Yasama dokunulmazlığı, seçimden sonra veya önce, bir suç işlediği iddia edilen milletvekilinin, meclisten karar çıkmadıkça, sorguya çekilememesi, tutulamaması, tutuklanamaması, ve yargılanamamasıdır. Yasama dokunulmazlığının amacı, milletvekilinin görevini her türlü kuşkudan uzak olarak yapmasını sağlamak, suç işlediği savı ile, görevinden geçici de olsa uzaklaştırılmasını önlemektir.

Yasama dokunulmazlığı, salt bir nitelik taşımaz; her zaman Meclis kararı ile kaldırılabilir. Meclisin hangi suçların işlenmesi durumunda dokunulmazlığı kaldıracağını, hangilerinin işlenmesi durumunda kaldıramayacağını Anayasa belirtmemiştir. Böylece Meclise geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Meclisin takdir yetkisini kulınırken, dokunulmazlığın amacını gözönünde bulundurması gerekir.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy verecek olan milletvekillerinin her türlü baskıdan uzak olarak oylarını kullanmaları gerekir. Anayasa sağlamak için siyasi parti gruplarınca, bu konu ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz kuralını getirmiştir (madde 83/5).

Yasama dokunulmazlığı geçicidir. Milletvekilliğinin sona ermesi ile yasama dokunulmazlığı da sona erer. Milletvekilliği süresince zaman aşımı işlemez.

Yasama dokunulmazlığı tüm suçları kapsamaz. Bazı suçlar, dokunulmazlığın kapsamı dışında tutulmuştur. Anayasamıza göre, ağır cezayı gerektiren suçüstü anlarda, yetkili makam, durumu hemen Meclise bildirmek şartı ile, sorguya çekme, tutma, tutuklama ve yargılama işlemlerini yapabilir. Anayasa, 1924 ve 1961 Anayasalarından farklı olarak, bu konuda bir istisna daha getirmiştir:

Soruşturması seçimden önce başlamış olmak koşulu ile .Anayasanın 14. maddesinin kapsamına giren suçlar da, yasama dokunulmazlığının dışındadır. Bunlar, kısaca, devletin bütünlüğüne yönelik eylemlerle ilgilidir. Bu son halde yetkili makam, durumu doğrudan doğruya Meclisle bildirir.

Kuşkusuz Meclis isterse, milletvekilinin tutukluluğunun ve kovuşturmasının ertelenmesi kararı alabilir.
Yasama dokunulmazlığı, yalnızca ceza kovuşturmasına ve verilmiş ceza hükmünün yerine getirilmesine karşı milletvekilini koruduğuna göre, hukuk davaları ve icra takipleri, bu korumanın dışında kalır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.