Hayati tehlike altında olan bir kişinin bilime katkı yapabilmesi mümkün müdür?

Sürekli olarak hayati tehlike altında olan bir kişinin bilime katkı yapabilmesi mümkün müdür? Neden?

Hayati tehlike altında olan bir bilim adamının bilime katkı sağlayabilmesi mümkün değildir.  Toplumda bir otoritenin varolması, ve otoritenin belirlediği sabit bir öğreti olması durumunda, o öğretinin yanlış olduğunun bilimsel olarak ispatlanması durumunda bile bunun söylenmesi, açıklanması mümkün değildir. Çoğu zaman bu bilimsel çalışmanın yapılması bile mümkün olmamaktadır. Galileo Galilei (Galile) gibi bilim insanları cesur insanlardır. Kilisenin ölüm tehdidine rağmen çalışmaları yapmışlar ve yaymışlardır. Sonucunda da ölüm cezası ile korkutulmak istenmiştir. Ortaçağ Avrupasının durumu bu şekildedir. Matbaanın yaygınlaşması ile kilise karşıtı bilimsel bilgiler yaygınlaşmış ve aydınlanma çağı başlatılmıştır.

Avrupa’nın ilk kazanımlarından biri büyük mücadele ve savaşlarla düşünce ve fikir özgürlüğü olmuştur. Bu özgürlük elde edilince her türlü bilimsel ve teknolojik ilerlemeler gerçekleştirilebilmiş, sermaye birikimi ve zenginleşme sağlanabilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.