İlhan Başgöz

İlhan BaşgözTürk halkbilimcisi (Gemerek, 1924).
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten (1945) sonra Folklor kürsüsünde Pertev Nailî Boratav’ın asistanı olan İlhan Başgöz, bu kürsünün kaldırılması üzerine, bir süre liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı; ardından da A.B.D’nde Indiana Üniversitesi Asya Araştırmaları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Başlıca yapıtları şunlardır: Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri (1947); Köroğlu (1958); Manilerimizden (1958); İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1968); Türk Bilmeceleri (Andreas Tietze ile birlikte, 1970); Karacaoğlan (1977); Âşık Ali İzzet Özkan (1979); Folklor Yazıları (1986); Yunus Emre (1990).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.