Kuzey Buz Denizi Hakkında Bilgi

Yerkürenin kuzey kutup bölgesinde yaklaşık 14 milyon km2’lik bir yüzeyi kaplayan ve büyük bir bölümü buzlar­la örtülü olan deniz.

Bering boğazı ile Büyük Okyanus’a bağlanan ve geniş biçimde Atlas Ok­yanusu’na açılan Kuzey Buz Denizi bankizlerle örtülü olduğundan, topog­rafyası ancak XX. yy’da çıkarılabildi. Kuzey kutup havzası Lomonosov sır­tıyla ikiye bölünür; genişliği 60-200 km arasında değişir. Atlas Okyanusu’na açılan Kuzey Buz Denizi bankizlerle örtülü olduğundan, topog­rafyası ancak XX. yy’da çıkarılabildi. Kuzey kutup havzası Lomonosov sır­tıyla ikiye bölünür; genişliği 60-200 km arasında değişir. Atlas Okyanusu tarafından Orta Atlas Okyanusu sır­tının uzantısıyla engebelenen bir Av­rasya kutup havzasını, Büyük Okya­nus yanındansa Lomonosov sırtına paralel bir kıvrım (Alpha sırtı) oluştu­ran Büyük Okyanus havzasını ayırır. Kuzey Buz Denizi’nin temel özelliği, kı­ta sahanlığının genişliği ve kıyılarının son derece girintili çıkıntılı olmasıdır: Burunlar, adalar; yarımadalar birçok kıyı denizini ayırır (Barents denizi, Grönland denizi, vb.).

Kuzey Buz Denizi’nde yüzeysel su akıntısı, Kuzey Atlas Okyanusu akın­tısının ılık ve tuzlu sularının Norveç kıyılarından Barents denizine kadar uzanan alanda yüzeye çıkmasından oluşur. Burada, soğuk birçok burgaçlı dal (Beaufort denizi, Kara denizi) oluşturduktan sonra, Baffin denizi ve Grönland deniziyle dışarı çıkan bir ku­zey kutbu akıntısının (Labrador akın­tısını oluşturur) soğuk (-1,5°C) ve az tuzlu (%o 30-32) suları altına girer. Kuzey Buz Denizi ve kıyı denizleri he­men hemen her zaman tuzlu, kesinti­ karmakarışık görünümlü bir buz ta­bakasıyla (bankiz) kaplıdır. Kara bu­zulları ve özellikle de Grönland içbuzulları, yavaş yavaş okyanusa akar ve burada akıntıların etkisiyle uzaklara sürüklenen buzdağları halinde kırılır (2/3’si su düzeyi altında kalan çok bü­yük buz kütleleri).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.