Manş Denizi Hakkında Bilgi

Manş Denizi, Batı Avrupa’da deniz.

Coğrafya açısından Atlas Okyanusu’nun bir parçası sayılan Manş denizi, batıda Bretagne ile Cornvvall arasında genişlemesine karşılık, doğuda
Fransa ile İngiltere arasında, Kuzey Denizi’ne bağlandığı Dover boğazında (Pas de Calais) daralır.

Ortalama derinliği 55 m olan Manş denizinin asıl derin kesimi batı ucunda, tümüyle bağlı olduğu kıta sahanlığının, Ouessant adasıyla İngiltere’ye bağlı olan Land’s End burnu arasındaki hayali bir çizgi boyunca Atlas Okyanusu’yla karşılaştığı yerde bulu­nur. Channel adaları’nın yanı başın­da yer alan uzunlamasına dar çukur, özellikle Alderney açıklarında 172 m’ye yakın derinliklere ulaşır. Oluşumu yenidir, Dover boğazı çöküntüsü görünürdeki son belirtisidir. At­las Okyanusu suları, tortul ve jeomor­folojik yapısı özellikle kıyılar düzeyinde tam anlamıyla birbirine uyan, Pa­ris ve Londra havzalarının eşmerkezli katmanlarını yavaş yavaş kaplamış­tır. Kesintisiz bir kara tabam İngilte­re adalarını Avrupa kıtasına bağlar. Aşınma olgusu yavaş ama fark edilir biçimde sürmektedir. Manş denizine pek az akarsu dökülür. Başlıcaları Fransa kıyılarındaki Sen, Somme ve Orne, İngiltere kıyılarındaki Avon, Test ve Exe’tir.

Batıdan doğuya (kabarma) ve doğu­dan batıya (çekilme) yönelen ve gen­liği Fransa kıyılarında, İngiltere kıyı­larından çok daha belirgin biçimde duyulan şiddetli gelgit akıntılarının ve Atlas Okyanusu’nun kuzeyinden ko­pan batı rüzgârlarının yarattığı şid­detli fırtınaların, deniz ulaşımını bü­yük ölçüde etkilemesine karşın, Manş denizi dünyada en çok yolcu taşman denizcilik merkezlerinden biridir. Her yıl kanaldan geçen, 300 000 ba­lıkçı teknesi, mavna, kıyı gemisi, tan­ker, şilep, feribot ve hoverkraft (ha­va yastıklı taşıt), transatlantik ve yatlara çeşitli “sefer doğrultuları” öne­rilmekte ve büyük tankerlerin yol aç­tığı deniz kirlenmesi tehlikesi karşısın­da, bu tür gemilerin seferlerinin tümüyle yasaklanması düşünülmekte­dir.

Manş denizi, Kuzey Denizi’ndeki önemli liman tesislerine ulaşımı sağ­layan bir kanal olarak temelde iktisa­di bir önem taşır. Doğu-batı doğrultusundaki trafik çok işlek olmakla bir­likte, yüzyıl başmdan bu yana Fransa- İngiltere arasındaki trafikte kısıtla­malar olmuştur. Ama Ortak Pazar’ın genişlemesi ve Avrupa’nın doğu-batı bağlantıları konusundaki görüşleri, iki ülke arasında daha geniş bir etkinliğin yeniden gündeme geleceğini gös­termektedir. Manş denizine açılan başlıca liman­lar Fransız-İngiliz ilişkilerinde Calais, Dieppe, Dover, Dunkerque, Folkestone ve Newhaven; uluslararası ulaşım­da Le Havre ve Southampton; açıkdeniz balıkçılığında Boulogne ve Plymouth; askeri denizcilikte Cherbourg ve Plymouth’tur. Besleyici tuz oranı­nın düşük olması yüzünden Manş de­nizi, balıkçılık alanında türlerin zen­ginliğine (ringa, uskumru, Manş sardalyası) karşın, pek etkin değildir. Bretagne kıyısında istiridye yatakla­rı önemlidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.