Meclisin açılmasıyla ulusal egemenlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

Meclisin açılmasıyla ulusal egemenlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Yurdumuz işgal edildikten sonra, Atatürk ve arkadaşları milli bir mücadele başlatmışlardır. Bu miil mücadeleyi halka dayandırmak istediklerinden daha en başaından kongreler yoluyla başlattıkları mücadeleyi bütün ulusta seçimlerin yapılması ile Ankara’da Meclisi toplayarak ulusal egemenliğe dayandırmışlardır.

Ankara hükümetinin İstanbul Hükümetinden farkı budur. Ankara Hükümeti meşruluğunu ulusal egemenliğe dayandırmaktadır.

Ulusal egemenlil devlet hakimiyetinin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır. Ulus bu egemenliği belirili bazı organlar eliyle yerine getirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile ulus egemenliğini meclis organı ile yerine getirmeye başlamıştır. TBMM milletin tek ve gerçek temsilcisi olmuş, ulus adına egemenlik hakkını kullanmaya yetkili organdır.

Yukarıdaki açıklamalardan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ulusal egemenlik arasında doğrudan bir ilişki olduğunu çok net görebilmekteyiz. Ulusal egemenliğin gerçekleştirelebilmesi için, millet temsilcilerini göderdiği bir meclisin olması gerekmektedir. Meclis ulustan aldığı bu egemenlik yetkisini belli bir süreliğine onun adına yürütmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.