Mekong Irmağı Hakkında Bilgi

Mekong, Güneydoğu Asya’da ırmak. Uzunluğu 4 500 km (kollarıyla birlik­te 810 000 km2’lik bir alanı akaçlar) olan Mekong ırmağı Doğu Tibet’ten doğar. Çok sayıda ivinti yeriyle kesilmiş de­rin boğazlarla Çin Yunnanı’m aştık­tan sonra Birmanya ile Laos arasın­da sınır oluşturan Mekong ırmağı, Tayland’dan ayırdığı Laos’un içinden geçtikten sonra, Kamboçya’yı (ya da Kampuçya) aşar ve kıyı akıntılarının etkisiyle güneybatıya doğru yön değiş­tiren geniş bir deltayla Vietnam’ın gü­neyinde Güney Çin denizine dökülür.

Phnom Penh’in yukarısındaki, suların alçaldığı dönemde saniyede 15 000 – 16 000 m olan ortalama debisi, yağ­mur mevsimi boyunca mayıs ayından ekime kadar saniyede 60 000 m3’e yükselebilir.

Irmağın çığırı, aşılması olanaksız ivin­ti yerleriyle ayrılmış akarsu ulaşımı­na elverişli kesitlere bölünmüştür: Bunlar Ksieng Lap’m yukarısındaki yukarı kesit ile Vientiane kesitidir. Daha sonra, art arda Kemmarat ivinti yerleri, Khöne çağlayanları, Preapatang ve Sambor ivinti yerleriyle kesi­len ırmak tehlikeli bir durum alır.Kratie aşağısındaki alt kesit 2 000 – 3 000 t’luk gemilerin geçmesine elve­rişlidir. İç bölgelere ulaşım açısından elverişsiz bir yol olan Mekong’dan, kı­yı halkı gene de değişik biçimlerde ya­rarlanır. Laoslular, çeltik tarlalarını sularlar, balıkçılık yaparlar ve özel tekneleriyle aşağı kesime kadar iner­ler. Ama gerçekte özel bir olay saye­sinde Mekong’dan en çok yararlanan­lar Kamboçyalılardır: Sulann yüksel­me zamanında, ırmak, sularının bü­yük bir bölümünü Phnom Penh’in ku­zeybatısında yer alan, 3 000 km2’lik bir göl olan Tonle Sap’a ters yönde akıtır; bu durumda göl 10 000 km2’yi geçen bir alana yayılır ve burada su­ların çekilmesi sırasında avlanması kolay olan çok miktarda balık topla­nır; bu yöntemle tutulan yıllık balık miktarı, 100 000 t’dan fazladır. Vietnam’da, delta, Ho Şi Minh (eski Saygon) yerleşim bölgesinin yiyecek gereksinimini karşılayan zengin bir çeltik ekim alanını oluşturur. Aslında bu ırmak, gemi işletmeciliğinde oldu­ğu kadar sulama ya da hidroelektrik enerji üretiminde de çok daha önemli yararlar sağlayabilir; bu da ırmağın içinden geçtiği ülkeler tarafmdan or­taklaşa gerçekleştirilecek bir düzenleme programı gerektirmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.