Rus yazarı Lermontov Hayatı ve Eserleri

Rus yazarı (Moskova, 1814 – Piyati- gorsk, Kafkasya, 1841).

Bir subay ile genç yaşta veremden ölen zengin bir aristokrat kadının oğ­lu olan Mihail Yuryeviç Lermontov anneannesi tarafından yetiştirildi. Öğrenim gördüğü Moskova’da daha 14 yaşındayken şiire olan yeteneğiy­le dikkati çekti. Bu dönemde yazdığı şiirlerinde Byron ile Puşkin’in etkisin­de kaldı. 1830’da girdiği Moskova Ünivesitesi’nden 1832’de ayrılarak Askeri Okul’a geçti.l834’te subay çık­tıktan sonra atandığı Petersburg’da aileden gelen serveti sayesinde göste­rişli bir yaşam sürdü. Puşkin’in bir düelloda öldürülmesinden (1837) esin­lenerek yazdığı “Smert poeta ” (“Oza­nın Ölümü”) adlı şiirindeki yergileri nedeniyle tutuklanıp, Kafkasya’ya sü­rüldü. 1838’de affa uğrayarak Peters­burg’a döndüğünde kendini edebiya­ta vermeye kararlıydı, ama parasal açıdan destek gördüğü anneannesi buna karşı çıkınca askerlik görevine döndü. Dolaştığı askeri birliklerde Za­manımızın Bir Kahramanı’n (Geroy Naşego Vremeni, 1839-1840) yazma­ya başladı. Giriştiği bir düello yüzün­den Kafkasya’ya gönderildi ve orada asilerle yaptığı çatışmalarda kahra­manlıklar gösterdi. 1841 yazında Piyatigorsk’ta dinlenirken bir gönül me­selesi yüzünden Martinov adlı bir su­bayla giriştiği düelloda öldü.

Eserleri

Puşkin’den sonraki en büyük Rus ro­mantik yazarı olan Lermontov’un çok sayıda yapıtı vardır. 14 ile 17 yaşları arasında yazdığı ilk şiirlerinden (1828-1831), daha o dönemde şaşırtı­cı bir ustalık gösterdiği Angel’i (Me­lek, 1831) ayırmak gerekir. Daha son­raki yapıtları arasında üçü önemlidir: Byron’u anımsatan hüzünlü bir alay­cılığın görüldüğü Demon (Şeytan, 1838-1841) ve Mtsiri (Çırak, 1840) ro­mantik oyunları: güçlü bir gerçekçili­ği yansıtan halk geleneklerine bağlı Pesniy pro tsarya İvana Vasi Jyeviça, molodogo opriçnika i udalogo kuptsa Kalaşnikova (Çar İvan Vasilyeviç ile Genç Muhafızı ve Yiğit Tüccar Kaiaşnikov’un Şarkısı, 1837). Ama XIX. yy. ilk Rus yazarlarından biri olarak kabul edilmesini Gogol, Tolstoy ve Gorki’nin övdükleri düzya­zılarına borçludur. Esnek, açık, belir­gin bir düzyazıyla sanatını ortaya koy­duğu Zamanımızın Bir Kahramanı Rus edebiyatının ilk önemli psi­kolojik yapıtıdır. Kitap, Peçorin adlı bir kahramanın yer aldığı beş öykü­den oluşur. Öykülerdeki “zamanın kahramanı” dengesizliği, kokuşmuşlu­ğu, özlemleri ve umutsuzluğu yansıtır. Peçorin’in bulanık kişiliği Stavrogin ve İvan Karamazov gibi, Dostoyevski’ nin önemli tiplerinin habercisi sayılır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.