Alman ozanı ve oyun yazarı Lenz Kimdir?

Alman ozanı ve oyun yazarı (Sesswegen, Livonya, 1751-Moskova, 1792). Bir din adamının oğlu olan jakob Michael Reinhold Lenz, Königsberg’de öğrenim gördükten sonra genç yaşta kendini edebiyata verdi. Uzun bir şi­ir (Felaketler) ile bir tiyatro oyunu (Yaralı Nişanlı) yazdı. Goethe ile dost­luk kurarak Strum und Drang (Fırtı­na ve Hamle) akımının en ateşli tem­silcisi oldu. Tiyatro Üstüne Notlar’ında (1774) ilgi çekici tiyatro oyunları­nı yazarken etkilendiği Shakespeare’in estetiğini övdü. Der Hofmeister, öder Verteile der Privaterziehung (Özel Öğretmen ya da Özel Eğitimin Yararları, 1774) ve Die Soldaten (As­kerler, 1776) adlı oyunlarında toplum­sal sorunları yoğun biçimde ortaya koydu.

Goethe’nin desteğine sığınarak kısa bir süre Weimar’da yaşadı ve bura­da skandala yol açtı. Tedirgin ve taş­kın bir yapısı olan Lenz, DieLiebe auf dem Lande (Köyde Aşk; ölümünden sonra 1798’de yayımlandı) adlı şiirin­de Goethe’nin sevdiği kadın olan Friedrike Brion’a olan aşk eğilimlerini değişik bir bağlamda verdi.

Çevresi­nin ve dostlarının onu anlamaması, Goethe’nin kız kardeşi Cornelia Schlosser ve daha sonra da Henriette von Wladner’e olan aşklarından kaynaklanan hayal kırıklıkları nedeniyle korkunç bir yalnızlığa sürüklen­di. Uzun dramatik şiiri Pandaemonium germanicum’da (ölümünden son­ra 1819’da yayımlandı) dehasını orta­ya koydu ama daha sonra herkes ta­rafmdan ezildiğine inanmaya başladı. 1778’de büyük bir çılgınlığa kapılan Lenz, Alsace’ı yürüyerek geçti ve Steintal’da yüksek Vosges vadisinde yer­leşmiş olan ve burada çocukları eği­ten iyiliksever papaz Oberlin’e sığın­dı (Alman romantik oyun yazan Georg Büchner Lenz adlı anlatısında Lenz’in bunalımlarından ve Oberlin’in ya­nında geçirdiği dönemden kesitler vermiştir). Daha sonra Riga ve Peters­burg’a gitti, yaşamının son yıllarım Moskova’da geçirdi. Bütün baskı biçimlerinin geçersizliği­ni ortaya koyan Lenz’in başkaldırısı­nın acıklı derin anlatımı, yapıtlarının çarpıcılığı, çağdaşlarım ve sonraki kuşaklan tedirgin etmiştir. Lenz’in ya­pıtlarım sahneye koyan Bertolt Brecht ise bunlardan etkilenmiş ve Özel Öğ­retmen adlı yapıtın son derece kişisel bir uyarlamasını yapmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.